emdr terapisi antalya psikolog sertaç kırvar

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme), travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve diğer psikolojik sorunların tedavisinde kullanılan bir terapi yöntemidir. EMDR, 1980’lerde Dr. Francine Shapiro tarafından geliştirilmiştir.

EMDR, bir bireyin travmatik deneyimlerini işlemesine yardımcı olmak için görsel, işitsel veya dokunsal uyarıcıların kullanıldığı bir terapidir. Temel olarak, birey travmatik anılarını hatırlar ve aynı anda terapistin yönlendirmesiyle göz hareketlerini takip eder. Bunun yanı sıra, görsel veya işitsel uyarıcılar da kullanılabilir, örneğin ses tonları veya titreşimler.

EMDR’in temel fikri, travmatik anıların normal işleyiş sürecinde takıldığı ve bireyin yaşadığı duygusal yoğunluğun düşük seviyeye indirgenmesiyle iyileşmenin sağlanabileceği üzerine odaklanır. Terapi sürecinde, bireyin travmatik anısı ile ilgili duygusal, fiziksel ve düşünsel bileşenler arasında bağlantılar kurulur ve işlenmesi sağlanır. Bu süreç, anının daha sağlıklı bir şekilde hatırlanabilmesi ve travmatik etkilerinin azalmasıyla sonuçlanır.

EMDR’in temel aşamaları şunlardır:

Hazırlık:

Bireyin terapi süreci hakkında bilgilendirilmesi, terapi hedeflerinin belirlenmesi ve güvenli bir ortamın oluşturulması.

Değerlendirme:

Bireyin travmatik deneyimleri, semptomları ve işlenmeyi gerektiren hedeflerin belirlenmesi.

Duyarsızlaştırma:

Birey, travmatik anısını hatırlarken göz hareketlerini takip eder veya diğer uyarıcılara odaklanır. Bu süreçte, duygusal yoğunluğun azalması ve travmatik anının işlenmesi hedeflenir.

Yeniden İşleme:

Birey, travmatik anının farklı perspektiflerden değerlendirilmesi, olumsuz inançların değiştirilmesi ve sağlıklı düşüncelerin yerleştirilmesi için terapistin yönlendirmesiyle çalışır.

Kapanış:

Oturumun sonlandırılması, bireyin rahatlaması ve terapinin etkilerinin değerlendirilmesi.

EMDR, travmatik deneyimlerin işlenmesinde etkili olduğu bilimsel araştırmalarla desteklenen bir terapi yöntemidir. Bununla birlikte, her bireyin ihtiyaçları farklı olduğundan, EMDR herkes için uygun olmayabilir. Bir EMDR terapistine danışmak ve değerlendirme yapmak, bu terapi yönteminin uygun olup olmadığını belirlemek için önemlidir.