bilişsel davranıssal terapi antalya psikolog sertaç

Bilişsel davranışçı terapi (BDT), psikolojik sorunları anlamak ve tedavi etmek için kullanılan bir terapi yaklaşımıdır. BDT, bireyin düşünce süreçleri (bilişsel) ve davranışları (davranışsal) arasındaki ilişkiye odaklanır. Bu terapi, düşünce kalıplarını değiştirerek duygusal ve davranışsal sorunları iyileştirmeyi hedefler.

BDT, bireyin zihinsel süreçlerini fark etmesine ve olumsuz, hatalı veya zararlı düşünceleri sorgulamasına odaklanır. Bu yanlış düşünceler, bireyin yaşadığı olumsuz duyguları ve davranışları etkileyebilir. Terapi sürecinde, bireyin düşüncelerini sorgulamak, gerçekçi alternatif düşünceler geliştirmek ve sağlıklı düşünce kalıplarını benimsemek için çeşitli teknikler kullanılır.

BDT’nin bazı temel teknikleri şunlardır:

Düşünce tespiti: Bireyin olumsuz veya hatalı düşüncelerini belirlemesi ve fark etmesi.

Düşünce sorgulama: Bireyin olumsuz düşüncelerini kanıtlarla sorgulaması, gerçekçi alternatiflerini bulması ve objektif bir perspektif geliştirmesi.

Davranışsal deneyler: Bireyin düşüncelerini test etmek için gerçek yaşam deneyimlerine yönlendirilmesi ve olumlu sonuçlar elde etmesi.

Davranışsal stratejiler: Bireyin sağlıklı davranışları benimsemesi, hedefler belirlemesi ve adımlar atması için desteklenmesi.

BDT, depresyon, anksiyete bozuklukları, panik bozukluk, obsesif-kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu, yeme bozuklukları, bağımlılık ve kişilik bozuklukları gibi birçok psikolojik sorunun tedavisinde etkili olarak kullanılmaktadır. BDT, genellikle kısa vadeli ve odaklanmış bir terapi yaklaşımıdır ve bireyler genellikle belirli hedefler üzerinde çalışır.

BDT, bireyin düşünce ve davranışlarının birbiriyle ilişkisini anlamasına ve sorunlu düşünce ve davranış kalıplarını değiştirmesine yardımcı olabilir. Bu terapi yöntemi, bireyin kendi düşüncelerini etkileyebilme ve duygusal iyilik halini artırma konusunda güçlendirmesine odaklanır. Terapi süreci, bireyin aktif katılımını gerektirir ve bireylerin günlük yaşamlarına uygulayabilecekleri becerileri öğrenmelerine odaklanır. BDT, bilimsel araştırmalarla desteklenen ve etkinliği kanıtlanmış bir terapi yöntemidir.