Dinamik Psikoterapi

Dinamik psikoterapi, psikolojik sorunları anlamak ve iyileştirmek için psikodinamik teorilere dayanan bir terapi yaklaşımıdır. Sigmund Freud’un psikanaliz kuramından türetilmiştir

Bilişsel Davranışsal Terapi

Bilişsel davranışçı terapi (BDT), psikolojik sorunları anlamak ve tedavi etmek için kullanılan bir terapi yaklaşımıdır. BDT, bireyin düşünce süreçleri

Emdr Tekniği

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme), travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve diğer psikolojik sorunların tedavisinde kullanılan bir

Cinsel Terapi

Cinsel terapi, bireylerin cinsel işlev bozuklukları, cinsel kimlik veya yönelim konuları, ilişki sorunları veya cinsel travmalar gibi cinsel sağlık

Kabul ve Kararlılık Terapisi

Kabul ve Kararlılık Terapisi (Acceptance and Commitment Therapy – ACT), bilişsel davranışçı terapiye dayanan bir psikoterapi yaklaşımıdır. ACT, bireylerin

Aktarim Odaklı Terapi

Aktarım odaklı terapi, psikodinamik terapi yöntemlerinden biridir. Sigmund Freud’un psikanaliz kuramından türetilmiştir ve bireyin geçmiş ilişkilerinde ortaya çıkan duygusal